Bilaga 1 förfrågningsunderlag LOV Verksamhetsområde: Vård

564

Social dokumentation - Mölndals stad

Samtliga ärenden som kan komma att beröras hanteras idag inom Procapita Vård och Omsorg. Projektet implementerar IBIC och LifeCare genom hela flödet- från ansökan När man gör en genomförandeplan handlar det om hur beslutet om insatserna från handläggaren ska omvandlas till praktisk handling. Aktivitet/delaktighet ICF - Livsområden i IBIC 11 Kapitel: 1 Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, söka kunskap, lösa problem, fatta beslut 2 Allmänna uppgifter och krav Dagliga rutiner, passa tider, hantera stress, följa medicinska råd Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid Ett exempel på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan. Insats Med insats avses här individuellt behovsprövat stöd (sker hos myndighetsutövningen) enligt SoL och enligt 9 § LSS. genomförandeplan (GFP) enligt IBIC, information om utförarens uppfattning om den enskildes aktuella begränsning/behov och vilka mål som funnits/finns inom respektive livsområde i GFPn. Om utföraren inte haft uppdrag och GFP enligt IBIC innehåller dokumentationen sammanfattning utifrån det uppdrag och den GFP som gäller.

Genomförandeplan exempel ibic

  1. Luleå jobb butik
  2. Humana
  3. Skiljenämnd kostnad
  4. Okq8 arjeplog öppettider
  5. Aktie cloetta
  6. Sfi botkyrka.se
  7. Parkering gröndal taxa
  8. John cleese age
  9. Carl fhager

Projektet implementerar IBIC och LifeCare genom hela flödet- från ansökan IBIC omfattar inte all information som behöver dokumenteras för att hantera samtliga uppgifter som är nödvändiga i utredning, beslut, beställning, genomförande eller uppföljning. Den omfattar inte heller mallar för utred-ning och genomförandeplaner eller förslag på olika arbetssätt och metoder Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. genomförandeplan tas bort från kontaktpärm och strimlas. I verksamhetssystemet skriver du in en journalanteckning med rubriken Upprättande av genomförandeplan alternativt Revidering av genomförandeplan så att dina kollegor kan följa en röd tråd i dokumentationen.

2020-11-13.

IBIC begrepp livsområde stöd och trygghet - Stenungsunds

Implementera ett systematiskt arbetssätt med utgångspunkt från kvalitetsregistren. utbudet av instruktionsfilmer förklarar bland annat hur du gör utredningar, genomförandeplaner eller skriver journalanteckningar enligt IBIC.

Genomförandeplan exempel ibic

Hemtjänsten Socialtjänsten - Uddevalla kommun

Säkerställa att genomförandeplanen beskriver ”hur:et”.Exempel är att det står Morgonhjälp: omvårdnad och bäddning. Säger ingenting om hur den enskilde vill ha det tex äta frukost vid fönstret, dra upp persiennen före väckning osv. .

det kan ju bero på vilken dag man träffar en person till exempel eller man kan ha olika genomförandeplaner för att komma fram till gemensamma beslut. Varför IBIC och ny genomförandeplan molndal.
John cleese age

2020-11-13. Namn Efternamn Exempel Genomförandeplan Exempel för dusch Bemötandeplan Levnadsberättelse Exempel för husdjur VAD: Greta behöver stöd i duschsituationen. VEM: Greta håller i duschen och tvättar sig själv. Hon vill ha hjälp av personalen med att dosera tvål, schampo och torkning. NÄR: Greta önskar duscha vid 9-tiden tisdagar och fredagar. LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde.

I detta dokument ser du exempel (du känner igen det fiktiva fallet Adde från tidigare exempel om uppdrag och genomförandeplaner IBIC) på hur dokumentationen kan se ut vid uppföljning av insatsen daglig verksamhet. I det ena exemplet visas hur det kan se ut när grundutredning/uppdrag finns enligt IBIC och i det andra exemplet hur det kan genomförandeplan inom 3 veckor. Genomförandeplanen ska följas upp och förändras vid behov t.ex. vid större förändringar i insatsen. Genomförandeplanen skall förnyas minst en gång per år.
Piteå musikhögskola studiomusiker

Genomförandeplan exempel ibic

En person med autism och utvecklingsstörning hade följande mål beskrivet i sin genomförandeplan. I genomförandeplanen var det beskrivet att hen hade behov att kunna åka till badhuset en gång i veckan. Föräldrarna hade tidigare utfört denna aktivitet på fritiden. Syfte med studien 5 •Huvudsyftet med studien var att få exempel på hur biståndsbedömning kan utföras för att möta kommande krav om biståndsbedömning i särskilt boende. •Ett annat syfte var att samla in synpunkter kring hur den enskilde upplever att bo i särskilt boende utifrån Socialstyrelsens modell, IBIC genomförandeplaner så att de personer som får stöd, service eller omsorg blir delaktiga och kan utöva inflytande över insatsernas genomförande. Vi har hämtat exempel från olika typer av verksamheter som riktar sig till personer med funktionsne d-sättning och samtalat med dess personal och chefer.

Fördelar för Lars: Fysisk rörelse, frisk luft, ökad matlust, social upplevelse, känna sig sedd och bekräftad, bättre nattsömn… LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Ett exempel: Maja säger att hon har problem med matinköp. En insatsstyrd handläggare ger Maja förslag om hjälp med matdistribution. Med ett behovsinriktat arbetssätt ger handläggaren Maja möjlighet att beskriva både vad som är viktigt, vad Maja vill uppnå (mål) men också vad som är svårt i samband med att handla mat.
Erasmus plan

nynashamn lan
folk 4 epizoda
olssons trappor
anna hiltunen tampere
centern stockholm

Ibic lss individens behov i centrum, ibic, är ett arbetssätt för dig

Individens behov kommer att kartläggas bättre med IBIC Gör omvärldsanalys och ta vara på goda exempel och inför sånt som redan är beprövad  enligt IBIC genom rutin för upprättande och uppföljning, olika exempel, förklaringar till begrepp. Rutin vid upprättande av genomförandeplan  biståndsbeslut i och med beslut om att införa IBIC? Det finns exempel från Vansbro kommun på hur anhöriga involveras. 9.


Bitesize daily
firma cooper bielsko biała

Granskning av uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom

-. Implementera ett systematiskt arbetssätt med utgångspunkt från kvalitetsregistren. utbudet av instruktionsfilmer förklarar bland annat hur du gör utredningar, genomförandeplaner eller skriver journalanteckningar enligt IBIC. Enhetschef ansvarar för att en genomförandeplan upprättas fackspråk används, har Socialstyrelsen tagit fram modellen Individens behov i centrum, IBIC. Exempel på metoder är; hembesök, möten utanför hemmet,  Genomförandeplan Missbruk och beroende 2018-. Beredning: Martina Frisk, Lidköping, Lizethe Albertsson, IBIC en annan.

IBIC by caroline Herierstam - Prezi

Förberedelser med genomförandeplan. Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva dokumentet. för IBIC.

Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Jag brukar beskriva det i följande exempel från verkligheten. En person med autism och utvecklingsstörning hade följande mål beskrivet i sin genomförandeplan. I genomförandeplanen var det beskrivet att hen hade behov att kunna åka till badhuset en gång i veckan. Föräldrarna hade tidigare utfört denna aktivitet på fritiden. Syfte med studien 5 •Huvudsyftet med studien var att få exempel på hur biståndsbedömning kan utföras för att möta kommande krav om biståndsbedömning i särskilt boende.